Exercicio 1.5
Topolox╠a dos espazos euclidianos
Prof. Xosé M. Masa

Preliminares


Considerade a función f: R  R definida por

a) Debuxade o grafo da función. ¿É f inxectiva? ¿É sobre?
b) Calculade:

f((1,3));  f([-2,2]);  f-1((0,1));  f-1((-4,4)) .

c) Sexa g: R  R a función dada por g(x) = |x|. Calculade a composición fo g.
d) Calculade (fo g)-1((-2,5]).