Exercicio 1.4
Topolox╠a dos espazos euclidianos
Prof. Xosé M. Masa

Preliminares


Sexa f:X Y unha aplicación, A un subconxunto de X, B un subconxunto de Y.


a) Probade A
f-1f(A). »Cando se verifica a igualdade? Poñede un exemplo de inclusión estricta.


b) Probade
f(f-1(B)) B. Cando se verifica a igualdade? Poñede un exemplo de inclusión estricta.