Exercicio 2.2
Topolox╠a dos espazos euclidianos
Prof. Xosé M. Masa
Os espazos euclidianos

Sexa x = (x1,x2,... ,xp) un punto de Rp. Demostrade as seguintes desigualdades:

 

|xi|  ||x||  p máx {|x1|,|x2|,... ,|xp|} ,  i = 1,2,... ,p .