Exercicio 2.3
Topolox╠a dos espazos euclidianos
Prof. Xosé M. Masa
Os espazos euclidianos

Estudade o carácter aberto ou pechado dos seguintes subconxuntos de R2:


A  =  { (x,y)
R2| y = x/ n, n N}


B  =  { (x,y)
R2| 0 < |x-3| 1}


C  =  { (x,y)
R2| máx { |x+1| , |y-2|} < 2}