Exercicio 2.4
Topolox╠a dos espazos euclidianos
Prof. Xosé M. Masa
Os espazos euclidianos

Considerade as seguintes familias de subconxuntos de R2:

Eq = { (x,y) R2| x > q} ,    qQ,   1 q ;

Fq = { (x,y) R2| x < q} ,    qQ,    q.


Estudade se a súa intersección é un conxunto aberto ou pechado.