Exercicio 2.5
Topolox╠a dos espazos euclidianos
Prof. Xosé M. Masa
Os espazos euclidianos

Considerade o espazo X = { (x,y) R2| x2+y21}, subespazo de R2. Sexa

 

A = {(x,y) X| x2+(y-1)2<1}{(x,y) X| x2+(y+1)2<1} .

 

 

¿É A aberto en X ou en R2?