JOSÉ ANTONIO OUBIÑA GALIÑANES
Catedrático de Xeometría e Topoloxía

Departamento de Xeometría e Topoloxía

Facultade de Matemáticas

Universidade de Santiago de Compostela

 

                          ja.oubina@usc.es