JOSÉ ANTONIO OUBIÑA GALIÑANES (Cambados, 1952) obtivo en 1975 o título de Licenciado en Matemáticas pola Universidade de Santiago de Compostela e o grado coa tesiña titulada Producto vectorial cruzado. Algunas aplicaciones a las geometrías pseudo-kaehlerianas (dirixida polo Prof. Antonio Martínez Naveira), coa calificación de Sobresaliente e Premio Extraordinario de Licenciatura; en 1977 obtivo o título de Doutor en Matemáticas pola Universidade de Santiago de Compostela coa tese titulada Geometría diferencial y cohomología de las f-variedades (dirixida polos Profs. Enrique Vidal Abascal e Pedro Martínez Gadea), coa calificación de Sobresaliente cum laude e Premio Extraordinario de Doutoramento.

Entre 1975 e 1982 foi Profesor Axudante e Profesor Encargado de Curso na Facultade de Matemáticas da Universidade de Santiago de Compostela, e ó mesmo tempo desempeñou o cargo de Profesor Tutor da UNED (Universidade Nacional de Educación a Distancia) no Centro Asociado de Pontevedra. Tamén foi Becario do Plan de Formación del Personal Investigador durante os anos 1976, 1977 e 1978.

En 1982 acadou a plaza de Profesor Adxunto na disciplina Geometría V (Diferencial) e en 1983 foi nomeado Profesor Titular de Xeometría e Topoloxía. Dende o ano 2000 é Catedrático de Xeometría e Topoloxía da Universidade de Santiago de Compostela.