Exercicio 1.1
Topolox╠a dos espazos euclidianos
Prof. Xosé M. Masa
Preliminares

Calculade a unión e a intersección das seguintes familias de subconxuntos de R:

{ [-n,n], n N} ;       { [n, ∞ ), n N} ;       { (0,n), n N} .