Índice de exercicios
Topoloxía dos espazos euclidianos
Prof. Xosé M. Masa

Este Seminario inclúe todos os exercicios dos catro primeiros capítulos da referencia principal da asignatura. Pódese acceder a eles, enunciado e axudas, usando as flechas de navegación, ou ben premendo no seu número, na táboa abaixo. Pódese volver a este Índice premendo na flecha esquerda ou dereita, respectivamente, do primeiro ou último exercicio de cada capítulo. Por comodidade, as axudas ábrense en ventás novas.

 PRELIMINARES
 
1-1

 1-2

 1-3

 1-4

 1-5

 1-6

 1-7

 1-8

espazoS EUCLIDIANOS
 

 2-1

 2-2

 2-3

 2-4

 2-5

 2-6

 CONVERXENCIA
 

 3-1

 3-2

 3-3

 3-4

 3-5

 3-6

CONTINUIDADE 
 

 4-1

 4-2

 4-3

 4-4

 4-5

 4-6

 4-7

 4-8

 4-9

 4-10

 4-11

 4-12

COMPACIDADE E CONEXIDADE
 

5-1

 5-2

 5-3

 5-4

 5-5

 5-6

 5-7

 5-8

 5-9