Exercicio 4.10
Topolox╠a dos espazos euclidianos
Prof. Xosé M. Masa
Continuidade

Sexa f:X→Y unha aplicación continua e sobrexectiva, D un subconxunto denso de X. Demostrade que f(D) é denso en Y.