Exercicio 4.6
Topolox╠a dos espazos euclidianos
Prof. Xosé M. Masa
Continuidade

Axudándose do concepto de continuidade, demostrade que o conxunto

{(x,y)R2| x(1+y5)=1}

é pechado.