Exercicio 4.5
Topolox╠a dos espazos euclidianos
Prof. Xosé M. Masa
Continuidade

Sexa f:R R a aplicación parte enteira, dada por

f(x) = m ,

onde m∈Z, e m≤ x < m+1. Demostrade que f|Z é continua e que f non é continua en ningún punto de Z.