Exercicio 4.4
Topolox╠a dos espazos euclidianos
Prof. Xosé M. Masa
Continuidade

Sexan f e g dúas funcións con dominio e rango R. Supoñamos que cumpren

 

f(x+y) = f(x)+f(y) ,  
g(x+y) = g(x)g(y) .

Demostrade que son continuas sse o son no punto 0.