Exercicio 4.3
Topolox╠a dos espazos euclidianos
Prof. Xosé M. Masa
Continuidade

Estudade a continuidade da función f:R2 R2 dada por: