Exercicio 4.2
Topolox╠a dos espazos euclidianos
Prof. Xosé M. Masa
Continuidade

Sexa X Rp un espazo, f:XR unha función. Demostrade que f é continua sse os conxuntos f-1((-∞,a)) e f-1((b,-∞)) son abertos, calquera que sexan os números reais a e b.