Exercicio 4.1
Topolox╠a dos espazos euclidianos
Prof. Xosé M. Masa
Continuidade

Sexa XRp un espazo, f:XR unha función continua. Demostrade que se x0 é un punto de X tal que f(x0) > 0, daquela existe unha bóla aberta de centro x0 en X tal que f toma nela valores estrictamente positivos.