Exercicio 5.3
Topolox╠a dos espazos euclidianos
Prof. Xosé M. Masa
Compacidade e conexidade

Sexan A e B subconxuntos compactos e disxuntos de Rp. Demostrade que d(A,B)>0. Chega con que A e B sexan pechados en vez de compactos?