Exercicio 5.5
Topolox╠a dos espazos euclidianos
Prof. Xosé M. Masa
Compacidade e conexidade

Sexa X Rp un conxunto conexo con máis dun punto. Demostrade que é infinito.