Exercicio 5.6
Topolox╠a dos espazos euclidianos
Prof. Xosé M. Masa
Compacidade e conexidade

Demostrade que un espazo X Rp é conexo sse non existe ningunha aplicación continua e sobrexectiva de X en {0,1}.