Exercicio 5.7
Topolox╠a dos espazos euclidianos
Prof. Xosé M. Masa
Compacidade e conexidade

Supoñamos que un espazo XRp ten a propiedade de que toda aplicación continua f:X R que alcanza un valor positivo e outro negativo, alcanza tamén o valor cero. Demostrade que entón X é conexo. ¿É certo para todo espazo X conexo?