Exercicio 5.8
Topolox╠a dos espazos euclidianos
Prof. Xosé M. Masa
Compacidade e conexidade

a) Demostrade que S2 non é homeomorfa a R2.

b) Demostrade que S1 non é homeomorfa a [0,1].