Exercicio 5.9
Topolox╠a dos espazos euclidianos
Prof. Xosé M. Masa
Compacidade e conexidade

a) Demostra que S2 menos os polos norde e sur é un conxunto conexo.

b) Demostra que S2 e S1 non son homeomorfos.