Exercicio 3.3
Topolox╠a dos espazos euclidianos
Prof. Xosé M. Masa

Converxencia


Sexa {xn} unha sucesión en X, converxente a un punto x0. Demostrade que o conxunto {xn, n N} {x0} é pechado.