Exercicio 3.2
Topolox╠a dos espazos euclidianos
Prof. Xosé M. Masa
Converxencia

Utilizando o criterio de converxencia de sucesións, demostrade que toda recta en R2 é un conxunto pechado.