Exercicio 3.6
Topolox╠a dos espazos euclidianos
Prof. Xosé M. Masa

Converxencia


Sexa {xn} unha sucesión converxente en Rp, con límite x0. Supoñamos que existe un c Rp tal que

|| xn-c||r

para valores grandes de n. Demostrade que ||x0-c||r.