Exercicio 3.5
Topolox╠a dos espazos euclidianos
Prof. Xosé M. Masa

Converxencia


Sexa {xn} unha sucesión en X. Para cada k N, sexa


Ak = { xn, n≥k} .


Demostrade que {xn} é de Cauchy sse
limkd(Ak) = 0.