Exercicio 1.2
Topolox╠a dos espazos euclidianos
Prof. Xosé M. Masa
Preliminares

Considerade os seguintes subconxuntos de R2:

Bn = { (x,y) R2| x2+y2 < 1/n2}

En = { (x,y) R2| xy < 1/n}

Lr = { (x,y) R2| |x| > r}

Calculade a unión e intersección das familias

{ Bn, n N},  { En, n N},  { Lr, r (0,+ )}  .