Topoloxía dos espazos euclidianos

Prof. Xosé M. Masa Vázquez
 

 

M

A

N

U

A

L

   
 

4  En Análise estudouse que unha función real continua con dominio un intervalo pechado alcanza o máximo e o mínimo. Esta importante propiedade non é exclusiva de estas aplicacións, vai ser certa en moitas situacións comúns. O concepto de compacidade permite dar a resposta máis xeral.

Tamén se estudou que, na situación considerada, a función alcanza todos os valores intermedios. A conexidade vai dar a resposta máis xeral. Formaliza unha idea intuitivamente simple, que resulta efectivamente simple en R, mais moito menos previsíbel en dimensións superiores.

Émile Borel (1871-1938), discípulo de Hermite, foi profesor en París e un dos matemáticos máis influíntes do seu tempo. Probou que toda cobertura aberta enumerábel dun intervalo pechado admite unha subcobertura finita.

   

4  Compacidade e conexidade

4.1  Condición de Borel-Lebesgue

4.2  Teorema de Heine-Borel

4.3  Outras caracterizacións da compacidade

4.4  Compacidade e continuidade

4.5  Continuidade uniforme

4.6  Conexidade

4.7  Algúns conxuntos conexos

4.8  Aplicacións da conexidade

4.9  Conxuntos compactos e conexos