Topoloxía dos espazos euclidianos

Prof. Xosé M. Masa Vázquez
 

 

M

A

N

U

A

L

   
 
2  Se o concepto de conxunto aberto é a base da formalización moderna da topoloxía conxuntista, os conceptos de límite e de converxencia foron o punto de partida. De feito, para moitos matemáticos de principios do século XX, a idea de límite dunha sucesión era a noción topolóxica fundamental. Para nós vai seguir xogando un papel central, especialmente en cálculos concretos. En cursos posteriores veremos que, para certos espazos abstractos, a converxencia de sucesións non abonda.

Na imaxe, Augustin-Louis Cauchy (1789-1857), profesor do Collège de France e fundador da Análise Matemática moderna.

 

   

2. Converxencia

2.1  Sucesións

2.2  Converxencia de sucesións

2.3  Reducción da converxencia á de sucesións numéricas

2.4  Subsucesións

2.5  Converxencia e topoloxí a

2.6  Puntos de acumulación

2.7  Caracterización dos conxuntos pechados

2.8  Sucesións de Cauchy

2.9  A completitude de R

2.10  Completitude de Rp

2.11  Teorema de Bolzano-Weierstrass