Topoloxía dos espazos euclidianos

Prof. Xosé M. Masa Vázquez
 

 

M

A

N

U

A

L

   
 

4.8  

Proposición.- Sexa X un espazo conexo, f: X R, unha función real continua. Se f alcanza dous valores x e y, alcanza calquera valor intermedio.

Corolario.- Non existe ningunha aplicación continua inxectiva de R2 en R.

Corolario.- Toda ecuación de grao impar con coeficientes reais ten cando menos unha raíz real.

   

4  Compacidade e conexidade

4.1  Condición de Borel-Lebesgue

4.2  Teorema de Heine-Borel

4.3  Outras caracterizacións da compacidade

4.4  Compacidade e continuidade

4.5  Continuidade uniforme

4.6  Conexidade

4.7  Algúns conxuntos conexos

4.8  Aplicacións da conexidade

4.9  Conxuntos compactos e conexos