Topoloxía dos espazos euclidianos

Prof. Xosé M. Masa Vázquez
 

 

M

A

N

U

A

L

   
 

4.3  

Proposición.- Sexa K un subconxunto de Rp. As seguintes condicións son equivalentes:

1.    K é compacto.

2.    (condición de Bolzano-Weierstrass) Todo subconxunto infinito de K ten un punto de acumulación en K.

3.    (Compacidade secuencial) Toda sucesión de K ten unha subsucesión converxente en K.

4.    K é pechado e limitado.


Producto de conxuntos compactos

Proposición.- Sexan A Rp,  B Rq dous conxuntos secuencialmente compactos. O seu producto A × B Rp+q tamén é secuencialmente compacto.

   

4  Compacidade e conexidade

4.1  Condición de Borel-Lebesgue

4.2  Teorema de Heine-Borel

4.3  Outras caracterizacións da compacidade

4.4  Compacidade e continuidade

4.5  Continuidade uniforme

4.6  Conexidade

4.7  Algúns conxuntos conexos

4.8  Aplicacións da conexidade

4.9  Conxuntos compactos e conexos