Topoloxía dos espazos euclidianos

Prof. Xosé M. Masa Vázquez
 

 

M

A

N

U

A

L

   
 
1.11

Teorema.- Os conxuntos abertos verifican as seguintes propiedades:

1.    O espazo total X é un conxunto aberto.

2.    O conxunto baleiro Ø é aberto.

3.    Se {Uλ , λ∈Λ} son conxuntos abertos, a súa unión

    é un conxunto aberto.

4.    Se U e V son conxuntos abertos, a súa intersección U∩V é un conxunto aberto.


Corolario.- Un conxunto é aberto sse é unión de bólas abertas.

   

1  Os espazos euclidianos

1.1  O espazo vectorial Rp

1.2  O producto escalar

1.3  Norma euclidiana

1.4  Distancia euclidiana

1.5  Identidade do paralelogramo

1.6  Bólas e relacións métricas

1.7  Distancia entre conxuntos

1.8  Diámetro dun conxunto

1.9  Conxuntos abertos e pechados

1.10  Espazos e subespazos

1.11  Propiedades dos conxuntos abertos

1.12  Abertos relativos

1.13  Conxuntos pechados