Topoloxía dos espazos euclidianos

Prof. Xosé M. Masa Vázquez
 

 

M

A

N

U

A

L

   
 
1.4  A partir do producto escalar pódense medir o ángulo entre dous vectores, mediante a fórmula

<x,y> =  ||x||.||y||.cos(x,y),

e a distancia entre dous puntos.

Definición.- Chamamos distancia euclidiana entre dous puntos x e y de Rp, e a denotamos por d(x,y), á norma de x–y,

onde x = (x1,... ,xp) e y = (y1,...,yp).


A seguinte proposición enuncia as propiedades características da distancia. A terceira é coñecida como desigualdade triangular, é consecuencia da desigualdade de Minkowski.

Proposición.- A distancia euclidiana ten as seguintes propiedades:

d(x,y)≥ 0, e d(x,y) = 0  sse x=y
d(x,y) = d(y,x)
d(x,z)≤ d(x,y)+d(y,z)

   

1  Os espazos euclidianos

1.1  O espazo vectorial Rp

1.2  O producto escalar

1.3  Norma euclidiana

1.4  Distancia euclidiana

1.5  Identidade do paralelogramo

1.6  Bólas e relacións métricas

1.7  Distancia entre conxuntos

1.8  Diámetro dun conxunto

1.9  Conxuntos abertos e pechados

1.10  Espazos e subespazos

1.11  Propiedades dos conxuntos abertos

1.12  Abertos relativos

1.13  Conxuntos pechados