Topoloxía dos espazos euclidianos

Prof. Xosé M. Masa Vázquez
 

 

M

A

N

U

A

L

   
 

1.9   Os conceptos que imos considerar agora son a base da formalización moderna da topoloxía, alicerces establecidos contra os anos 13 do pasado século. É unha forma menos directa ou intuitiva que a que se obtén a partir do concepto de límite ou converxencia, utilizado no estudo de funcións dunha variábel real e que nós consideraremos de contado, pero que resulta, como teremos ocasión de comprobar, moito máis versátil.

Definición.- Un subconxunto U de Rp é aberto se para todo punto de U existe unha bóla aberta de centro o punto completamente contida en U,

 


   

1  Os espazos euclidianos

1.1  O espazo vectorial Rp

1.2  O producto escalar

1.3  Norma euclidiana

1.4  Distancia euclidiana

1.5  Identidade do paralelogramo

1.6  Bólas e relacións métricas

1.7  Distancia entre conxuntos

1.8  Diámetro dun conxunto

1.9  Conxuntos abertos e pechados

1.10  Espazos e subespazos

1.11  Propiedades dos conxuntos abertos

1.12  Abertos relativos

1.13  Conxuntos pechados