Topoloxía dos espazos euclidianos

Prof. Xosé M. Masa Vázquez
 

 

M

A

N

U

A

L

   
 

1.13  

Definición.- Chámase conxunto pechado en X a todo conxunto complementar de un aberto.

Proposición.- Os conxuntos pechados teñen as seguintes propiedades:

1.    O conxunto baleiro Ø é pechado.

2.    O espazo total X é un conxunto pechado.

3.    Se {FΛ , λ∈Λ} son conxuntos pechados, a súa intersección

é un conxunto pechado.

4.    Se F e G son conxuntos pechados, a súa unión F∪G é un conxunto pechado.

Proposición.- Un subconxunto F de X é pechado sse existe un subconxunto pechado G de Rp tal que F = G∩X.

   

1  Os espazos euclidianos

1.1  O espazo vectorial Rp

1.2  O producto escalar

1.3  Norma euclidiana

1.4  Distancia euclidiana

1.5  Identidade do paralelogramo

1.6  Bólas e relacións métricas

1.7  Distancia entre conxuntos

1.8  Diámetro dun conxunto

1.9  Conxuntos abertos e pechados

1.10  Espazos e subespazos

1.11  Propiedades dos conxuntos abertos

1.12  Abertos relativos

1.13  Conxuntos pechados